Asset 3
Latvijas kultūrzīmes
jeb avotu kolekcija ar ieskatu kultūras dzīvē un kultūrpolitikā Latvijā padomju okupācijas periodā